III Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur 2013

III Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur 2013

Odbędzie się w dniach 18-30 października 2013. Tegoroczna, trzecia już edycja Festiwalu gościć będzie na kilku warszawskich scenach równocześnie m.in. w Kinie Muranów, w Państwowym Muzeum Etnograficznym i w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury. Tym razem Festiwal ma na celu przybliżyć Państwu kultury czterech bezpośrednio sąsiadujących ze sobą krajów – Rosji, Ukrainy, Polski i Białorusi. W programie prezentowane będą wystawy malarstwa, fotografii i rękodzieł pochodzące z krajów-uczestników, spektakle teatralne, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, a także koncerty artystów pochodzących z krajów-uczestników.

III Международный Фестиваль Сближения Культур 2013

Планируется 18-30 октября 2013 г. Этот, третий уже выпуск фестиваля будет проходить одновременно на трёх площадках города Варшавы: кино-театр Muranów, кино-зал Государственного Етнографического Музея и концертный зал Российского Центра Науки и Культуры. В этом году Фестиваль будет посвящён культурам четырёх непосредственно соседствующих друг с другом славянских стран России, Белоруссии, Украины и Польши. В программе Фестиваля в лице стран участников пройдут художественные выставки, фото-выставки, выставки прикладного народного искусства, проекции фильмов художественных и документальных, театральные представления, а также концерты артистов из стран участников.

     PROGRAM     

GALERIA