28-30 października 2016

Tegoroczna edycja Festiwalu skierowana jest w intencji zbliżenia kultur Polski i Rosji. W programie Festiwalu koncerty, prezentację, pokazy i wystawy artystów rosyjskich i polskich, rękodzieła, suweniry, spotkania autorskie, kuchnia polska i rosyjska, wspólne śpiewy i zabawy. Tradycyjnie odbędzie się także Dzień Dzieci dla Zbliżenia Kultur.                                                                         PROGRAM

ZAPRASZAMY!

Projekt realizowany przy wsparciu Centrum Wielokulturowego w Warszawie w ramach programu Grantowego 2016. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.

Dodatkowo informacje są na: 

https://www.facebook.com/fundacjaopenart/

https://www.facebook.com/ronik.warszawa/

https://www.facebook.com/MFZK.openart/

http://ronik.org.pl/