Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w kulturze i historii Warmii i Mazur

Konkurs im. Abrahama Joshue Heschela pn. „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur” realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

W roku 2012 szczególnie priorytetowo będą traktowane prace związane z osobą Janusza Korczaka, pedagoga i przyjaciela dzieci. Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka. 

Głównym organizatorem i koordynatorem realizowanego projektu jest Stowarzyszenie SEEiK. 

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Mrągowo, Starosta Powiatu Piskiego, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy, Piska Fundacja Rozwoju w Piszu, Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART" w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie Koło w Mrągowie, Sieć organizacji młodzieżowych województwa Warmińsko-Mazurskiego ATOMY, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. 

Patronat medialny nad konkursem sprawują Zapiski Mazurskie, Kurier Mrągowski oraz Radio Planeta Mrągowo.


OGŁOSZENIE KONKURSU

INFORMACJA PRASOWA

REGULAMIN KONKURSU