Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur

Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur (MFZK)

Misją festiwalu jest zbliżanie Polaków i obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce, wzajemne poznanie i integracja wielokulturowej społeczności poprzez prezentację ich dorobku artystycznego i
dziedzictwa kulturowego, a także integracja i aktywizacja środowisk twórczych mniejszości narodowych i etnicznych oraz polskich, zapoznawanie i zbliżanie ich kultur ze sobą –
budowanie poczucia wspólnoty ludzi, mieszkających w jednym domu – Polsce.
Festiwal odbywa się corocznie od 2010 roku, w ostatni weekend września. Kilkudniowa formuł imprezy jest absolutnie uniwersalna, otwarta i elastyczna. Najdalej miesiąc przed rozpoczęciem MFZK jest podawany do wiadomości publicznej ostateczny skład i kształt programu kolejnej edycji Festiwalu. Między edycjami, przez cały rok trwają prace przygotowawcze i organizacyjne każdej kolejnej edycji Festiwalu, trwają rozmowy, dobór i zapraszanie uczestników. Otwarta i
elastyczna formuła imprezy pozwala corocznie przygotować unikalną i niepowtarzalną edycję Festiwalu. Staramy się pokazać na naszym Festiwalu przekrój różnych gatunków kultur, to może być muzyka ludowa, jazzowa rockowa, etniczna. Pokazujemy teatry tańca, piosenki, dramatyczne i
komediowe, w tym także filmy fabularne, dokumentalne, i krajoznawcze. Organizujemy spotkania
publiczności z wybitnymi artystami, reżyserami, pisarzami, podróżnikami i dziennikarzami zajmującymi się tematami kulturowo-etnicznymi. Organizujemy wystawy malarstwa, fotografii, plastyki, rękodzieł i rzemiosł. Zawsze w ramach Festiwalu obywa się także „Jarmark Zbliżenia Kultur” z tymi że wyrobami rzemiosł różnorodnych kultur i kuchni regionalnych. Czasem
wprowadzamy też elementy ulicznego performingu z ludowymi akcentami któregoś z krajów uczestników Festiwalu. Do udziału w Festiwalu angażujemy artystów młodych i dorosłych pochodzących z innych krajów ale zamieszkałych w Polsce, ale także zapraszamy artystów z innych
krajów ze Świata jako gości specjalnych, pokazujemy także polskich artystów wykonujących muzykę, sztukę, czy dzieła zainspirowane innymi kulturami ze świata, staramy się pokazywać także
różnorodność i piękno regionalnych kultur tez i samej całej Polski, takich jak śląskie, góralskie, podkarpackie, mazurskie, kaszubskie, podlaskie i inne… Jesteśmy otwarci także na inicjatywy organizowania w ramach Festiwalu warsztatów w temacie każdej z dziedzin występujących gości Festiwalu. Jeden z kilku dni Festiwalu zawsze jest poświęcony dzieciom i odbywa się pod tytułem „Dzieci dla zbliżenia kultur”, cała wyżej opisana misja Festiwalu kreowana jest w ten dzień przez dzieci i skierowana jest też do dzieci.
Odpowiednio dobrany, zróżnicowany program wydarzeń artystycznych może nadać Festiwalowi charakter imprezy wielokulturowej, poznawczej i wielopokoleniowej, łącząc tradycję z
nowoczesnością. To święto jest, swojego rodzaju, społecznym dialogiem wielokulturowym i wielopokoleniowym, jest okazją do utrwalenia tradycji polskiej gościnności w świadomości
współczesnego społeczeństwa i przykładem otwarcia na świat. Z tego też powodu zdecydowaliśmy, że MFZK nie jest miejscem rywalizacji i konkursów, nie ma Jurorów, nie przyznajemy tu żadnych miejsc ani nagród, Festiwal jest spotkaniem przyjaciół i prezentacją ich dziedzictwa kulturowego.
Skład uczestników i program Festiwalu układa Kapituła Festiwalu powołana z pośród Współorganizatorów każdej z edycji MFZK.

Do niedawna miejscem realizacji MFZK było miasto stołeczne Warszawa – jedno z najbardziej zróżnicowanych etnicznie i wyznaniowo miast w Polsce. Wielokulturowość tego miasta zapisana jest w wielowiekowej historii Polski. Jest jednak wiele jeszcze miast w Polsce, które na swój regionalny sposób są związane z wieloma innymi kulturami i narodowościami. Jesteśmy otwarci i chętni do rozszerzenia Festiwalu także o edycje specjalne w innych miastach Polski. Jest to także naszą misją i
naszym marzeniem. Mamy już pierwsze przykłady takiej współpracy, w roku 2019 odbyła się pierwsza edycja regionalnej odmiany naszego Festiwalu w Giżycku, zamierzamy to kontynuować i zapraszamy do podjęcia takiej inicjatywy także inne miasta w Polsce.

W Warszawie stałym miejscem wydarzeń festiwalowych stał się Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w
Warszawie, lecz na przestrzeni lat istnienia Festiwalu wielokrotnie graliśmy równocześnie także na
innych scenach miasta, w ten sposób kilkudniowy Festiwal czasem rozbrzmiewał na całą Warszawę. Naszymi Partnerami w organizacji MFZK bywali m.in. Państwowe Muzeum
Etnograficzne, Teatr POLONIA, Kino MURANÓW, Warszawskie Centrum Wielokulturowe, Centrum Kulturalne Białorusi, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Teatr CAPITOL, Dom Kultury ŚWIT i wielu innych. Ze względu na rosnące zainteresowanie potencjalnych wystawców na „Jarmark
Zbliżania Kultur” najlepiej sprawdzają się sceny przy których można zagospodarować większą otwartą przestrzeń dla Jarmarku i performingu przestrzennego, co nie wyklucza także klubowych wydarzeń towarzyszących Festiwalowi które mogą się odbywać w mniejszych klubach i ośrodkach
kultury. Jesteśmy cały czas otwarci na rozszerzenie grona przyjaciół i partnerów naszego Festiwalu jak w Warszawie, tak i w całej Polsce.

Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur odpowiada także na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu jest wolny. Dla publiczności umożliwia to uczestnictwo w kulturze bez względu na status materialny. Dla nas, jako niekomercyjnej organizacji pożytku publicznego, umożliwia to ubieganie się o granty skierowane do realizacji podobnych zadań publicznych. Dlatego zapraszamy do współpracy i wspierania naszej misji zbliżania kultur inne organizacje pozarządowe, ministerstwa, urzędy krajowe, wojewódzkie i powiatowe, także samorządy. Zapraszamy także przedsiębiorstwa, przedsiębiorców, ludzi biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli dla których misja zbliżania kultur nie jest obca.

Zwracamy się też do Mediów – Wasze reportaże, relacje, artykuły i informacje w dużym stopni kształtują świadomość i nastroje społeczeństwa, Wasza rola w naszej misji zbliżania kultur może być
nieoceniona.
Wszystkie relacje i reportaże z kolejnych edycji Festiwalu można zobaczyć na naszych stronach:
https://www.facebook.com/fundacjaopenart/
https://www.facebook.com/MFZK.openart/
http://openart.org.pl/

OPEN ART

Fundacja Na Rzecz Zbliżania Kultur

ul. Marszałkowska 85/48, 00-683 Warszawa

Prezes Zarządu Fundacji Eugeniusz Malinowski
tel: +48 600 85 76 71
email: fundacjaopenart@gmail.com

KRS: 0000357018, NIP: 7010240287, REGON: 142399124

Konto Fundacji w ALIOR Bank S.A.:
35 2490 0005 0000 4510 1346 6612

ZOSTAŃ
DARCZYŃCĄ

PRZEKAŻ SWÓJ
1% PODATKU