Międzynarodowy Festiwal im. W.Wysockiego

Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji Włodzimierza Wysockiego „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”

Misją festiwalu jest zbliżanie kultur przy pomocy upamiętnienia i utrwalenia twórczości Włodzimierza Wysockiego, która pozostaje źródłem niesłabnącego zainteresowania wśród obywateli wielu krajów, będąc niewyczerpaną krynicą inspiracji dla ludzi teatru, muzyki i sztuki, przedstawicieli już kilku pokoleń, a także dla szerokich mas publiczności dla których Wysocki nadal pozostaje symbolem wolnej poezji i siły słowa w poezji śpiewanej.

Uniwersalne, ponadczasowe, do dnia dzisiejszego ważne w kontekście społecznym tematy pieśni Wysockiego nabierają szczególnej mocy w wykonaniu artystów różnych narodowości, budując międzykulturowy most, zbliżający nie tylko kultury tych narodów ale przede wszystkim ludzi. Zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa poetyckiego Wysockiego wśród młodego pokolenia ma nie tylko ważny aspekt dydaktyczny i poznawczy, lecz także moralny – przypomina o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, takich jak miłość, przyjaźń, tolerancja, uczciwość, prawda, wolność, odwaga i aktywność obywatelska.
Związki historyczno-rodzinne Wysockiego z Polską, a także jego osobisty wpływ w bardzo ważnym dla Polski okresie na polskich artystów takich jak np. Jacek Kaczmarski, Jerzy Hoffman, Andrzej Zaorski, Krzysztof Zanussi czy Daniel Olbrychski, również uzasadniają potrzebę i słuszność kultywowania twórczości Włodzimierza Wysockiego w Polsce.
Festiwal odbywa się raz w roku z okazji urodzin Wielkiego Artysty. Od roku 2011 odbyło się już sześć edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i Poezji Włodzimierza Wysockiego, wszystkie w Warszawie. 27 maja 2018 planowana jest siódma edycja Festiwalu która będzie poświęcona 80-tej rocznicy urodzin Wysockiego.
W różnych edycjach poprzednich lat Festiwalu, w zależności od osiąganego budżetu i innych okoliczności Festiwal trwał od 1 do 5 dni.
W założeniach formuły festiwalowej, w ramach wydarzeń festiwalowych mają się odbywać koncerty, spektakle, prezentacje, konferencje i projekcje filmowe zainspirowane albo związane z postacią Wysockiego i jego dorobkiem artystycznym.
Jednym z elementów Festiwalu jest Międzynarodowy Otwarty Konkurs Interpretacji utworów autorstwa W. Wysockiego, oraz Finałowy Koncert Galowy z udziałem zaproszonych gwiazd poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej, a także Laureatów Międzynarodowego Otwartego Konkursu. Nagrodą główną Grand Prix tego konkursu jest statuetka Wysockiego odlana z brązu na marmurowej podstawie. Przez cały rok trwa przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji konkursu, do którego mogą zgłaszać się amatorzy i profesjonaliści, młodzi od 16 lat i dojrzali wielbiciele pieśni i poezji W. Wysockiego. Zgłoszone utwory mogą być wykonywane w różnych językach przez uczestników konkursu i przez profesjonalistów zaproszonych w charakterze gości specjalnych Festiwalu. W ramach Festiwalu odbywać się mogą także warsztaty interpretacji piosenki poetyckiej prowadzone przez wybitnych i uznanych na świecie artystów i pedagogów.
W czasie trwania całego Festiwalu odbywają się także wernisaże i wystawy obrazów i/lub fotografii, ewentualnie ekspozycje z muzeów o tematyce związanej życiem i twórczością W. Wysockiego.
Wszystkie bieżące relacje i programy kolejnych edycji Festiwalu można śledzić na:
https://www.facebook.com/fundacjaopenart/
https://www.facebook.com/MFPiPWW/
http://openart.org.pl/

Inicjatorem i głównym organizatorem Festiwalu od początku jest Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART, z kolei głównymi partnerami w organizacji Festiwalu przez te wszystkie te lata byli i są Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, a także Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.

Prace organizacyjne Festiwalu między kolejnymi edycjami trwają przez cały rok. Szukamy artystów i unikalne materiały, rozmawiamy, zapraszamy, kontaktujemy się z kimś kto znał osobiście W. Wysockiego, kto studiuje i bada jego życiorys, twórczość i poezję, kto tłumaczy albo śpiewa jego pieśni w różnych językach świata. Zapraszamy do współpracy artystów, muzyków, aktorów, naukowców, profesorów, literatów, pisarzy, dziennikarzy, krytyków, reżyserów i wszystkich dla kogo dziedzictwo kulturowe W. Wysockiego stanowi dużą wartość duchową i artystyczną.

Zapraszamy do współpracy i wspierania naszej misji zbliżania kultur inne organizacje pozarządowe, ministerstwa, urzędy krajowe, wojewódzkie i powiatowe, także samorządy. Zapraszamy przedsiębiorstwa, przedsiębiorców, ludzi biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli.

Zwracamy się także do Mediów, Wasze reportaże, relacje, artykuły i informacje w dużym stopniu kształtują świadomość i nastroje społeczeństwa, Wasza rola w naszej misji zbliżania kultur może być nieoceniona.

OPEN ART

Fundacja Na Rzecz Zbliżania Kultur

ul. Marszałkowska 85/48, 00-683 Warszawa

Prezes Zarządu Fundacji Eugeniusz Malinowski
tel: +48 600 85 76 71
email: fundacjaopenart@gmail.com

KRS: 0000357018, NIP: 7010240287, REGON: 142399124

Konto Fundacji w ALIOR Bank S.A.:
35 2490 0005 0000 4510 1346 6612

ZOSTAŃ
DARCZYŃCĄ

PRZEKAŻ SWÓJ
1% PODATKU