III edycja konkursu im. Prof. Abrahama Joshue Heschela

„Tolerancja i społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w

historii i kulturze Warmii i Mazur”


Konkurs trwał od dnia 01.02.2011 r. do dnia 06.06.2011 r. Organizatorami oraz Fundatorami nagród w konkursie byli: Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK”  z/s w Mrągowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS z/s w Rucianem-Nidzie i Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z/s w Olsztynie. 


Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie Koło w Mrągowie, Burmistrz Miasta Mrągowo, Wójt Gminy Piecki, Wójt Gminy Mrągowo, Starosta Powiatu Piskiego, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach, Piska Fundacja Rozwoju w Piszu, Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART" w Warszawie . 


Rozdanie nagród odbyło się 7 lipca 2011. Od 16 sierpnia do 6 września 2011 roku w Pensjonacie Wileńskim w Mrągowie można było oglądać prace uczestników trzech edycji konkursu historycznego im. Prof. Abrahama Heschela pn. „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur”.